GHẾ LY LY- GHẾ PHÒNG HỌP - GHẾ FOOD COURT -GHẾ HỘI TRƯỜNG -GHẾ TRUNG TÂM ANH NGỮ - GHẾ GÀ RÁN 

:
470

GHẾ LY LY- GHẾ PHÒNG HỌP - GHẾ FOOD COURT -GHẾ HỘI TRƯỜNG -GHẾ TRUNG TÂM ANH NGỮ - GHẾ GÀ RÁN 

Chất liệu : chân Inox 201

Mặt ngồi : gỗ uốn cong 

Màu sắc : có các màu cơ bản gỗ tự nhiên hoăc sơn theo yêu cầu . 

Sản phẩm bền đẹp , đáp ứng số lượng và tiến độ công trình . 

GHẾ LY LY- GHẾ PHÒNG HỌP - GHẾ FOOD COURT -GHẾ HỘI TRƯỜNG -GHẾ TRUNG TÂM ANH NGỮ - GHẾ GÀ RÁN 

:

Copy right @2019 www.legiaphat.vn, all rights reserved

Webso,vn